Przychodzi petent do urzędu, czyli język w komunikacji urzędowej

Posted Posted in lobbing, public affairs, public relations

Przychodzi petent do urzędu Stosowanie prostego języka w komunikacji urzędowej przynosi wymierne korzyści. Dowiódł tego eksperyment przeprowadzony w roku 2015 przez izby skarbowe w Poznaniu i Zielonej Górze. Do osób zalegających z zapłatą podatku wysłano pisma napisane prostym językiem. Okazało się, że w porównaniu z grupą kontrolną, do której wysyłano […]

Negocjator człowiek do zadań specjalnych

Posted Posted in public affairs

Rola negocjatorów w rozwiązywaniu spornych kwestii wzrasta. Dzieje się tak nie tylko w dyplomacji, polityce, ale również w biznesie. W Polsce zawód negocjatora zaczął rozwijać się zaledwie kilkanaście lat temu. Określenie negocjator zasadniczo dotyczy osób, dla których negocjowanie jest pracą, głównym zajęciem, a nie tylko rolą. Jedną z wielu, którą […]

Public affairs skutecznym narzędziem w komunikacji

Posted Posted in public affairs

Czym jest jest public affairs? Public affairs (PA) jest dziedziną wchodzącą w skład public relations (PR). O ile public relations możemy zdefiniować jako ogólne zarządzanie komunikacją, to definicja public affairs jest dużo węższa. Odpowiada jedynie za komunikację z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi. PA dba o utrzymanie […]

Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych cz. 2

Posted Posted in Blog, public relations

Nie ma właściwie takiej instytucji – organizacji, która nie zadbałaby o systemy identyfikacji wizualnej, ale tylko nieliczne mają systematyczny i zintegrowany program działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych. W drugiej połowie XX wieku pojawił się nowy typ sytuacji kryzysowej, która jest wynikiem działalności człowieka. Po raz pierwszy w historii kryzysy tego […]