O nas

Z naciskiem na czystość przekazu.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem niezależnych ekspertów w dziedzinie komunikacji i public affairs.

Działamy w ramach projektu realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej.

Struktura Instytutu opiera się na zespołach projektowych łączących znajomość specyfiki działań z wiedzą ekspercką w danych obszarach.

Stworzony w ten sposób model pozwala nam umiejętnie dostosować potencjał naszych ekspertów w efektywnym prowadzeniu działań dla naszych klientów.

Jesteśmy praktykami, a gromadzoną latami wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w bezpośrednich działaniach.

Nasze doświadczenia

Mamy za sobą lata owocnej pracy, zdobywania wiedzy i doświadczeń.

Na przestrzeni tych lat z powodzeniem zajmowaliśmy się licznymi projektami, koncentrując działalność w obszarach tak istotnych dla gospodarki Państwa, jak sektor energetyczny, chemiczny, farmaceutyczny, paliwowy, rolniczy, przemysłowy czy finansowy.

Podejmowaliśmy się trudnych zadań komunikacyjnych w dziele zbliżania norm polskiego prawa do przepisów obowiązujących w krajach zjednoczonej Europy.

Sporo uwagi poświęcaliśmy sprawom komunikacji w relacjach naszych klientów z urzędami centralnymi, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesowymi i społecznościami lokalnymi.

Negocjowaliśmy kontrakty, różnego rodzaju porozumienia, zakup i sprzedaż przedsiębiorstw, warunki transakcji handlowych, warunki wyprowadzania firm z kryzysów, a także warunki dotyczące restrukturyzacji i spłaty zadłużenia.

Wielokrotnie podejmowaliśmy się realizacji delikatnych spraw oraz jako zaufani wysłannicy uczestniczyliśmy w dyskretnych misjach.

Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas zakres wąsko wyspecjalizowanych usług, ugruntowana wiedza poparta doświadczeniem na temat funkcjonowania instytucji państwowych, połączona z głębokim rozumieniem mechanizmów rynkowych, wiedza o procesach decyzyjnych i legislacyjnych, a także formalnych aspektach podejmowanych decyzji.

W czym się specjalizujemy

Specjalizujemy się w realizacji usług doradczych i wykonawczych na płaszczyźnie public affairs.

Co jest obszarem naszej działalności?

Głównym obszarem naszej działalności jest kompleksowa obsługa podmiotów, które chcą podjąć, lub polepszyć swoją komunikację z otoczeniem, decydentami, partnerami biznesowymi, opinią publiczną, lub środowiskami opiniotwórczymi.

W czym pomagamy i doradzamy

Doradzamy jak najlepiej współpracować z instytucjami publicznymi w kwestiach polityki, biznesu, spraw społecznych, ustawodawstwa i regulacji, które ich dotyczą.

Pomagamy w budowaniu pozytywnych relacji z decydentami, liderami opinii i administracją publiczną.

Tworzymy fronty interesariuszy.

Rozwijamy koalicje i budujemy silne sojusze.

Kojarzymy strony występujące we wspólnych sprawach, kontaktujemy ze sobą organizacje i instytucje.

Kreujemy działania, które ukazują potrzeby naszych klientów i prowadzą do optymalnych rozwiązań.

Budujemy relacje, których wymiernymi efektami są konkretne rozwiązania lub produkty, a przy użyciu narzędzi public relations tworzymy odpowiedni dla nich klimat społeczny.

Co dają nasze działania?

Z jednej strony nasze działania pomagają w prowadzeniu biznesu, z drugiej bardzo często przynoszą niewymierne, niepoliczalne korzyści wizerunkowe.

Kogo zapraszamy do współpracy?

Do współpracy zapraszamy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które poszukują wysokiej jakości usług komunikacyjnych, popartych oryginalnymi koncepcjami, sprawną organizacją i nietypowymi rozwiązaniami.

Co jest celem naszych działań?

Celem naszych działań jest aktywne uczestniczenie w procesie komunikacji społecznej na każdym szczeblu, a także profesjonalne, utrzymane w normach prawnych informowanie decydentów o racjach swoich klientów.

Czego oczekują od nas nasi klienci?

Klienci oczekują od nas rozwiązań komunikacyjnych w ramach budowania relacji z administracją publiczną, organizacjami i społecznościami lokalnymi, a także ośrodkami kształtującymi opinię publiczną, czy biznesem.

Nasza misja

Naszą misją jest:

  • budowanie zrozumienia pomiędzy organizacjami a ich otoczeniem biznesowym i społecznym.
  • wspieranie klientów w budowaniu pożądanych relacji z otoczeniem, poprzez zintegrowanie celów politycznych, biznesowych i społecznych,
  • pomoc naszym klientom w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz budowaniu przejrzystych i skutecznych relacji z podmiotami decyzyjnymi,
  • opracowanie i wdrażanie rozwiązań komunikacyjnych, które wymagają wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności rozumienia procesów zachodzących na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i społecznej,
  • prowadzenie dialogu z decydentami na każdym szczeblu władzy, jak również wspomaganie naszych klientów w komunikacji z opinią publiczną i środowiskami opiniotwórczymi

Nasze atuty

Nasze atuty, to wiedza, doświadczenie, zakres wąsko wyspecjalizowanych usług, rzetelność i profesjonalizm.

Co zapewniamy naszym klientom

Naszym klientom zapewniamy dynamiczny i bezpieczny rozwój, oszczędzając ich czas i pieniądze.

Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych działań do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie w sposób konkretny i rzeczowy.

Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów budujemy dla naszych klientów indywidualne oferty dostosowane do ich celów i potrzeb oraz uwzględniające wszelkie czynniki mające wpływ na ich działalność.

Gwarantujemy wysokie standardy etyczne, pełną dyskrecję, poufność i zachowanie tajemnicy.

Działamy bez ograniczeń czasowych.

Zlecenia realizujemy na terenie całego kraju.

Umiejętności

Umiejętność prowadzenia działań public affairs wymaga głębokiej wiedzy z zakresu wielu dziedzin.

Wymaga też zdolności, pewnych osobistych predyspozycji i pełnego zaangażowania.

Szczególnie ważna jest doskonała znajomość przedmiotu tych działań.

Nie bez znaczenia są tzw. “umiejętności miękkie”, wysoka kultura osobista, zdolności dyplomatyczne, negocjacyjne i analityczne.

Nawiązywanie relacji, a następnie dbałość o ich zachowanie oraz umiejętność prowadzenia skutecznej komunikacji.

Standardy etyczne

Istotnym obszarem, na który zwracamy uwagę jest zachowanie wysokich standardów etycznych.

Tak właśnie w powyższym ujęciu widzimy swoją rolę. Tak też postrzegamy rolę, którą powinienem spełniać nasz zespół.

Polecamy Państwu nasze usługi i zapraszamy do współpracy.